KOVING S.R.O

produkty

UPEVŇOVANIE ROŠTOV

Oceľové podlahové rošty sú nosným prvkom oceľových konštrukcií. Používajú sa v stavebníctve, priemysle či energetike najmä na podlahy plošín a pochôdzkových lávok. Kladú sa na nosnú konštrukciu tvorenú prevažne oceľovými nosnými profilmi. Upevnenie roštov k nosnej konštrukcii je nevyhnutné z konštrukčných a bezpečnostných dôvodov preto, aby pôsobením vonkajších účinkov, t. j. zaťažením roštu vibráciami konštrukcie, tepelnou rozťažnosťou a podobne, nedošlo k posunom roštov na nosníkoch resp. prepadnutiu roštov medzi nosníkmi konštrukcie.

Pružinové

Spôsob pružného upevnenia oceľových podlahových roštov na nosníkoch oceľových konštrukcií je založený na využití prítlačných síl kotviacich a spojovacích tvarových pružín KTP a STP. Tento systém nahrádza spôsob upevnenia roštov k nosníkom oceľovej konštrukcie s využitím štandardných svoriek založených na princípe páky a skrutkového spoja pričom sa môžu spolu kombinovať alebo dopĺňať. Veľkou výhodou oproti štandardným svorkám je zvýšená odolnosť kotvených roštov proti účinkom vibrácií a vplyvom teplotnej rozťažnosti.

Kotviace tvarové pružiny (KTP) umožňujú pružné ukotvenie roštov k nosníkom oceľovej konštrukcie, spojovacie tvarové pružiny (STP) sú zase určené na pružné spojenie dvoch vedľa seba uložených podlahových roštov. Upevnenie roštov týmto systémom je konštrukčne riešené pre najčastejšie používané typy „SP“ a „P“ roštov, t. j. pre rošty s menovitým rozmerom oka 30/30 mm, resp. 34x38 mm, výšky nosných pások od 25 mm do 40 mm, hrúbky nosných pások od 2 mm do 5 mm.

Kotviace tvarové pružiny (KTP) sú priestorové tvarové pružiny, umožňujúce ukotvenie oceľového podlahového roštu k prírube nosníka oceľovej konštrukcie. Sú vyrobené z oceľového pružinového drôtu kruhového prierezu s priemerom 4 mm so zinkovou povrchovou úpravou alebo z pružinového drôtu z nehrdzavejúcej ocele.

Spojovacie tvarové pružiny (STP) sú priestorové tvarové pružiny určené na vzájomné spojenie dvoch vedľa seba uložených podlahových roštov s menovitou veľkosťou oka 30/30mm, resp. 34x38 mm. Rovnako ako pri KTP, platí že STP nie sú vhodné pre rošty s protišmykovou úpravou nosných pások.