KOVING S.R.O

produkty

UPEVŇOVANIE ROŠTOV

Oceľové podlahové rošty sú nosným prvkom oceľových konštrukcií. Používajú sa v stavebníctve, priemysle či energetike najmä na podlahy plošín a pochôdzkových lávok. Kladú sa na nosnú konštrukciu tvorenú prevažne oceľovými nosnými profilmi. Upevnenie roštov k nosnej konštrukcii je nevyhnutné z konštrukčných a bezpečnostných dôvodov preto, aby pôsobením vonkajších účinkov, t. j. zaťažením roštu vibráciami konštrukcie, tepelnou rozťažnosťou a podobne, nedošlo k posunom roštov na nosníkoch resp. prepadnutiu roštov medzi nosníkmi konštrukcie.

Hilti

Použitie – upevnenie roštov na oceľové konštrukcie.
Vysoká produktivita – umožňuje výrazné zníženie doby montáže a celkových nákladov.

Technické údaje a tabuľky

Príslušenstvo