KOVING S.R.O

produkty

PODLAHOVÉ ROŠTY

Podlahové rošty tvoria základné konštrukčné prvky pracovných plošín a komunikačných trás v stavebných konštrukciách a technologických zariadeniach. My pre vás radi vyrobíme rošty v rôznych materiálových prevedeniach a pre všetky účely použitia – zvárané SP rošty, lisované P rošty, protišmykové rošty, platové rošty, ako aj najrôznejšie špeciálnejšie rošty.

Lisované P rošty

Lisované (P) rošty – podľa DIN 24537 – sa vyrábajú zalisovaním priečnych nenosných pások pod vysokým tlakom do vopred vyrazených štrbín v nosných páskach. Rošty sú následne orámované lemovacím profilom a zvyčajne žiarovo zinkované. Lisované (P) rošty sú v porovnaní zo zváranými roštami krajšie, a aj preto často pomáhajú pri environmentálnych a estetických riešeniach metropolitnej architektúry a krajinného dizajnu. Napríklad lisovaný (P) rošt môže byť použitý na námestiach, v parkoch, môže chrániť korene stromov, zväčšiť pešiu plochu parku, nebráni slnku, vzduchu, vode ani snehu. Lisované (P) rošty vyrábame v štandardných rozmeroch alebo presne na mieru podľa vašich požiadaviek.

Povrchová úprava: žiarový zinok, farbenie, bez povrchovej úpravy.
Materiál: oceľ, hliník, nerez

Konštrukcia lisovaných podlahových oceľových roštov – typ P

Podlahové oceľové rošty typu P sú vyrábané z troch hlavných prvkov:

1. nosná páska, ktorou je:

a) plochá oceľ o rozmeroch (výška x hrúbka) podľa nasledujúcej tabuľky:

hrúbka pásky 2 mm | 25 x 2 | 30 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 50 x 2
hrúbka pásky 3 mm | 25 x 3 | 30 x 3 | 35 x 3 | 40 x 3 | 50 x 3 | 60 x 3 | 70 x 3
hrúbka pásky 4 mm | 30 x 4 | 35 x 4 | 40 x 4 | 50 x 4 | 60 x 4 | 70 x 4
hrúbka pásky 5 mm | 40 x 5 | 50 x 5 | 60 x 5 | 70 x 5 | 80 x 5 | 90 x 5| 100 x 5

b) plochá oceľ v protišmykovom prevedení (viď. Protišmykové rošty), čo sa využíva na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu v dôsledku pošmyknutia sa, výskytu námrazy, olejov atď.

2. nenosná páska, ktorá je o rozmeroch:

8×1,5 mm pri nosnej pásovine hrúbky 2 mm
10×2 mm pri nosnej pásovine hrúbky 3 mm
12×3 mm pri nosnej pásovine hrúbky 4 mm
15×4 mm pri nosnej pásovine hrúbky 5 mm

3. lemovacia páska/profil, ktorá je štandardne o rozmeroch nosnej pásky.

V ponuke je aj možnosť iného rozmeru a profilu po vzájomnej dohode s našimi pracovníkmi.

Veľkosti oka u podlahových oceľových lisovaných roštov – typ P

Rošty „P” sa vyrábajú v základných typoch oka:
od 11 x 11, 11 x 22, 11 x 33, 11 x 44, 11 x 55, 11 x 66, 22 x 11, …… 99 x 99 mm.
Štandardné moduly u „P” roštov sú násobky 11-tich v oboch smeroch.

Príslušenstvo

Technické údaje a taulky