KOVING S.R.O

produkty

UPEVŇOVANIE ROŠTOV

Oceľové podlahové rošty sú nosným prvkom oceľových konštrukcií. Používajú sa v stavebníctve, priemysle či energetike najmä na podlahy plošín a pochôdzkových lávok. Kladú sa na nosnú konštrukciu tvorenú prevažne oceľovými nosnými profilmi. Upevnenie roštov k nosnej konštrukcii je nevyhnutné z konštrukčných a bezpečnostných dôvodov preto, aby pôsobením vonkajších účinkov, t. j. zaťažením roštu vibráciami konštrukcie, tepelnou rozťažnosťou a podobne, nedošlo k posunom roštov na nosníkoch resp. prepadnutiu roštov medzi nosníkmi konštrukcie.

Štandardné

Štandardné svorky sú vhodné na upevnenie zváraných (SP) a lisovaných (P) oceľových podlahových roštov s veľkosťou oka 30×30 mm ku prirúbam nosníkov. Všetky dielce svorky sú žiarovo pozinkované podľa DIN 50976. Typy horných a spodných dielcov si môžete zvoliť podľa vlastných požiadaviek.

Horné diely

Dolné diely

Dvojité svorky
Dvojité svorky umožňujú spojenie dvoch susedných roštov na miestach, kde dochádza k prípadným priehybom. Používajú sa hlavne tam, kde sú výrezy väčších rozmerov a kde nie je možnosť iného spôsobu kotvenia.

Špeciálne

Štandardné
Pružinové