Kontakt

Kontaktujte
nás

KOVING OK, s. r. o.

Kúty 1/B
080 01 Prešov
Slovensko

+421 / 51 / 772 56 59
koving@koving.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd.: s.r.o, vložka 2861/P