Schodiská

Pri výbere typu schodiska sa berie ohľad na jeho dispozičné rišenie:

- ak sa zákazník rozhodne pre špirálové schodisko, to je vhodné pre použitie v priestoroch, kde je potrebné šetriť miesto. Schodisko sa vyznačuje rýchlou montážou a demontážou, t.j. je riešené vo forme stavebnice. Neoddeliteľnou súčasťou schodiska je zábradlie, ktoré sa vyrába v troch typoch (viď. Točité schodiská),

- priame schodiska najlepšie vynikne v otvorenom priestore a v spojení so schodiskovými stupňami a oceľovou nosnou konštrukciou tvorí jeden pevný celok (viď. Priame schodiská).

Schodiská sa vyznačujú týmito vlastnosťami:
- veľká rozmerová variabilita,
- pevnosť,
- ľahká údržba,
- účinná ochrana proti pošmyknutiu použitím nášľapnej hrany v podobe schodiskových stupňov, z ktorých sú schodiská vyrábané.
 
Pre ďalšie informácie slúžia sekcie jednotlivých typov schodísk.   


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať