Rošty

Podlahové rošty tvoria základné konštrukčné prvky pracovných plošín a komunikačných trás, v stavebných konštrukciách a technologických zariadeniach. Navrhujú sa pre konkrétne prevádzkové požiadavky. Vyhovujú z hľadiska pevnosti, tuhosti i životnosti.
Veľké množstvo roštov sa používa na konštrukciu podláh – plošín, lávok, schodísk, krytia kanálov a pod (odtiaľ názov podlahové).
Podlahové rošty majú všestranné využitie všade tam, kde je potrebná napr. vzdušnosť, prístup svetla, možnosť stekania vody a pod. Veľký vplyv pri výbere takýchto roštov má ich vlastné zaťaženie, aké môžu prenášať. Podlahové oceľové rošty sú zaťažované osobami i rôznymi dopravnými a pracovnými zariadeniami. Používajú sa ako nosné prvky, nenosné stavebné prvky alebo ako technologiecké diely.

Delenie podlahových roštov

Základné pojmy

Podlahový rošt vyrobený z hliníka, nerezu, ocele pozostáva z navzájom k sebe rovnobežne usporiadaných nosných pások a z priečne usporiadaných nenosných oceľových drôtov (SP rošt) alebo z priečne usporiadaných nenosných pások (P rošt). Jeho hlavnými parametrami sú typ roštu, veľkosť oka, hrúbka pásky, rozmer roštu (nosný + nenosný rozmer), povrchová úprava, oblasť použitia roštu, použitý spojovací alebo kotviaci materiál.

Nosné pásky

Rovnobežne usporiadané ploché ocele/tyče medzi dvoma podporami roštu, ktoré prenášajú zaťaženie.

Nenosné pásky a nenosné oceľové drôty

Nenosné pásky (rošt typu P) a nenosné oceľové drôty (rošt typu SP) križujúce nosné pásky, ktoré zaisťujú ich vzájomnú polohu a stabilitu.

Lemovanie roštov

Lem roštu ohraničuje obvod roštu. Lem je spravidla vyrobený z pások o rozmere nosnej pásky, príp. podľa požiadaviek zákazníka. Lemovací profil nemá vplyv na nosnosť roštu.

Lem môže byť realizovaný:

  • okopovým plechom
  • protišmykovou nášľapnou hranou (schodiskový stupeň), ktorá zabraňuje pošmyknutiu sa na schodoch a zosilňuje schodiskový stupeň.

Veľkosť oka

  • pri roštoch typu P je to vnútorný rozmer medzi nosnými a nenosnými páskami
  • pri roštoch typu SP je to vnútorný rozmer medzi nosnými páskami a nenosnými oceľovými drôtmi.

Nosná dĺžka (L), tolerancia, 0-4mm

Rozmer ktorý sa rovná dĺžke nosných pások. V označení rošta sa uvádza na prvom mieste (viď. nižšie Označovanie roštov) a na výkresoch sa vyznačuje značkou:

Značka

Vyznačenie nosného smeru roštu (v smere nosnej pásky):

Nosný smer P SP

Nenosná šírka (B), tolerancia 0,-4mm

Rozmer, ktorý je kolmý na nosné pásky. V označení roštu sa uvádza na druhom mieste po nosnej dĺžke.

Materiál roštov

Rošty sú vyrábané z rôznych druhov konštrukčných ocelí, hliníka či plastov. Pre lepšiu životnosť podlahových oceľových roštov sa na ich povrchu realizuje povrchová úprava.

Povrchová úprava

Účelom povrchovej úpravy roštov je zvýšiť ich odolnosť voči korózií vplyvom prostredia, resp. riešiť ich estetickú funkciu alebo fyzikálne vlastnosti. Povrchové úpravy sú realizované podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie sa rošty dodávajú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461 príp. čierne alebo farbené.

Tvarové úpravy

Sú to výrezy alebo otvory napr. pre energetické a potrubné rozvody vyrobené podľa výkresovej dokumentácie.

Tvarové rošty

Označovanie roštov na dopytoch a objednávkach

Označovanie na dopytoch a objednávkach

Kontaktujte nás

KOVING OK s.r.o.

Kúty 1/B
080 01 Prešov
Slovensko

+421 / 51 / 772 56 59