Základné pojmy

Podlahový rošt vyrobený z hliníka, nerezu, ocele pozostáva z navzájom k sebe rovnobežne usporiadaných nosných pások a z priečne usporiadaných nenosných oceľových drôtov (SP rošt) alebo z priečne usporiadaných nenosných pások (P rošt). Jeho hlavnými parametrami sú typ roštu, veľkosť oka, hrúbka pásky, rozmer roštu (nosný + nenosný rozmer), povrchová úprava, oblasť použitia roštu, ak tak aký spojovací alebo kotviaci materiál. 

Nosné pásky
- rovnobežne usporiadané ploché ocele/tyče medzi dvoma podporami roštu, ktoré prenášajú zaťaženie. 

Nenosné pásky a nenosné oceľové drôty 
- nenosné pásky (rošt typu P) a nenosné oceľové drôty (rošt typu SP) križujúce nosné pásky, ktoré zaisťujú ich vzájomnú polohu a stabilitu.

Lemovanie roštov
- lem roštu ohraničuje obvod roštu. Lem je spravidla vyrobený z pások o rozmere nosnej pásky, príp. podľa požiadavie zákazníka. Lemovací profil nemá vplyv na nosnosť roštu.
 
Lem môže byť realizovaný:
 
- okopovým plechom,
- dolným plechom,
- protišmykovou nášľapnou hranou (schodiskový stupeň), ktorá zabraňuje pošmyknutiu sa na schodoch a zosliňuje schodiskový stupeň.  
 
Veľkosť oka
- pri roštoch typu P je to vnútorný rozmer medzi nosnými a nenosnými páskami,

- pri roštoch typu SP je to vnútorný rozmer medzi nosnými páskami a nenosnými oceľovými drôtmi.

Nosná dĺžka (L), tolerancia, 0-4mm,
- rozmer ktorý sa rovná dĺžke nosných pások. V označení rošta sa uvádza na prvom mieste (viď. nižšie Označovanie roštov) a na výkresoch sa vyznačuje značkou :

- vyznačenie nosného smeru roštu (v smere nosnej pásky): 

 

Nenosná šírka (B), tolerancia 0,-4mm,

- rozmer, ktorý je kolmý na nosné pásky. V označení roštu sa uvádza na druhom mieste po nosnej dĺžke.

Materiál roštov

- rošty sú vyrábané z rôznych druhov konštrukčných ocelí, hliníka či plastov. Pre lepšiu životnosť podlahových oceľových roštov sa na ich povrchu realizuje povrchová úprava. 

Povrchová úprava
- účelom povrchovej úpravy roštov je zvýšiť ich odolnosť voči korózií vplyvom prostredia, resp. riešiť ich estetickú funkciu alebo fyzikálne vlastnosti. Povrchové úpravy sú realizované podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie sa rošty dodávajú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461 príp. čierne alebo farbené.

Tvarové úpravy

- sú to výrezy alebo otvory napr. pre energetické a potrubné rozvody vyrobené podľa výkresovej dokumentácie. 

 

Označovanie roštov na dopytoch a objednávkach

 


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať