Podlahové rošty

Podlahové rošty tvoria základné konštrukčné prvky pracovných plošín a komunikačných trás, v stavebných konštrukciách a technologických zariadeniach. Navrhujú sa pre konkrétne prevádzkové požiadavky. Vyhovujú z hľadiska pevnosti, tuhosti i životnosti.

Veľké množstvo roštov sa používa na konštrukciu podláh - plošín, lávok, schodísk, krytia kanálov a pod (odtiaľ názov podlahové).

V praxi sa používajú

oceľové podlahové rošty,

plastové podlahové rošty,

hliníkové podlahové rošty,

nerezové podlahové rošty.

Okrem plastových a nerezových podlahových roštov, najviac sa používajú rošty oceľové, ktoré sú vyrábané rôznymi technológiami z oceľového plechu. Podľa toho máme podlahové oceľové rošty:

lisované rošty - typ P,

zvárané rošty - typ SP,

protišmykové rošty,

rošty pre vysoké zaťaženie.  

Podlahové rošty majú všestranné využitie všade tam, kde je potrebná napr. vzdušnosť, prístup svetla, možnosť stekania vody a pod. Veľký vplyv pri výbere takýchto roštov má ich vlastné zaťaženie, aké môžu prenášať. Podlahové oceľové rošty sú zaťažované osobami i rôznymi dopravnými a pracovnými zariadeniami. Používajú sa ako nosné prvky, nenosné stavebné prvky alebo ako technologiecké diely.


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať