Zvárané rošty - typ SP

Zvárané podlahové oceľové rošty podľa DIN 24537 - SP rošty

Tieto typy roštov sú v súčasnosti najpoužívanejším typom roštov. Od roštov typu „P" sa líšia technológiou výroby, kde pri ich výrobe sú s vysokou presnosťou pod tlakom 1000 kN a elektrickým prúdom 2000 kVA odporovo privarené nenosné oceľové drôty. Rošty vyrobené touto technológiou sú tuhé, nosné pásky a nenosné oceľové drôty sú na rozdiel od lisovaných P roštov zvarené v každom bode vzájomného styku. 

Lemovanie podlahových oceľových roštov typu „SP" nemá vplyv na samotnú nosnosť roštov.

Pri výbere a voĺbe roštov sa berie ohľad na zaťaženie, ktoré budú prenášať. Zaťaženie roštov závisí od rozmerov nosnej pásky. Nato slúži Tabuľka zaťaženia.


Konštrukcia zváraných podlahových oceľových roštov - typ SP
 
Podlahové oceľové rošty typu SP sú vyrábané z troch hlavných prvkov: 
 
 
Rošt SP _ základný popis
 
 
kde                         a x b = veľkosť oka _ osová vzdialenosť,
                       
c - hrúbka nosnej pásky,
 
h - výška nosnej pásky, 
 

1. nosná páska, ktorou je:

a) plochá oceľ s najčastejšie používanými rozmermi (výška x hrúbka): 30 x 2, 30 x 3. Okrem nich sú vyrábané aj ďalšie základné rozmery podľa nasledujúcej tabuľky:

hrúbka pásky 2 mm 20 x 2 25 x 2 30 x 2 40 x 2    
hrúbka pásky 3 mm 20 x 3 25 x 3 30 x 3 40 x 3    
hrúbka pásky 4 mm  25 x 4 30 x 4 40 x 4 50 x 4 60 x 4 70 x 4 
hrúbka pásky 5 mm  25 x 530 x 5 40 x 5 50 x 5 60 x 5 70 x 5 

- rozmery označené červenou farbou patria do skupiny roštov pre vysoké zaťaženie 

   

b) plochá oceľ v protišmykovom prevedení na nosnej páske (viď. Protišmykové rošty), sa využíva na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu v dôsledku pošmyknutia sa, výskytu námrazy, atď. 

2. nenosný oceľový drôt o priemere 4.8mm,

3. lemovacia páska/profil, ktorá je štandardne o rozmeroch nosnej pásky. V ponuke je aj možnosť iného rozmeru a profilu po vzájomnej dohode s našimi pracovníkmi.


Veľkosti oka u podlahových oceľových roštov - typ SP

 

          Štandardný modul u SP roštov je 34,3 x 38,1 mm _ osová vzdialenosť,

 

rošt typ SP/34x38/ popis štandardné oko

 

 

 Rozstup nosných a nenosných profilov, výrobné možnosti,

 

 SP_ROŠT_VÝROBNÉ MOŽNOSTI

rozmery sú v mm, osové vzdialenosti ,

 

 


Podmienka pri výrobe SP roštov > 1000 mm 

Rošty o nenosnej šírke > 1000 mm sú vyrábané z dvoch roštov. Pri projektovaní plošín a lávok z „SP" roštov sa doporučuje navrhovať nenosnú šírku roštu 1000 mm podľa príkladu uvedeného na dolnom obrázku. Rošty s nenosnou šírkou 1000 mm sú spravidla lacnejšie a je možné ich dodať v kratšom termíne.

 


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať