Rošty pre vysoké zaťaženie

Rošty pre vysoké zaťaženie sú oceľové podlahové rošty typu SP a P, s rozmerom nosnej pásky nad 40x3 mm.
 
Obmedzenia pri výrobe roštov pre vysoké zaťaženie
 
Technológia výroby obmedzuje maximálny rozmer nosnej pásky:
- u SP roštov do veľkosti nosnej pásky 80x5 mm,
- lisované P rošty je možné vyrábať až do rozmeru nosnej pásky 120x10 mm.
 
 
 
Uplatnenie roštov pre vysoké zaťaženie 
 
Ťažké rošty sa uplatňujú predovšetkým na krytie kanálov a plošín, kde sa pohybujú vozidla a mechanizmy všetkých druhov, od osobných automobilov, cez vysokozdvižne vozíky až po ťažké nákladné automobily.

Špecialitou sú schodiskové stupne z ťažkých roštov so šírkou až do 2500 mm.

Navrhovanie roštov pre vysoké zaťaženie 

Pri návrhu vhodného roštu pre vysoké zaťaženie sú hlavnými parametrami:

- kolesový tlak vozidla,

- rozostup nosníkov oceľovej konštrukcie.

Dimenzovanie roštov pre vysoké zaťaženie sa riadi normou DIN 1055/1072. Ďalej pri dimenzovaní ťažkých roštov musíme brať do úvahy dynamické účinky síl. Napríklad ak sa v jazdnej dráhe rošta vyskytujú prvky obzvlášť namáhané účinkami brzdných síl (napr. železničné priecestie) je potrebné príslušné kolesové tlaky vozidiel vynásobiť koeficientom 1,3. Parametre pre dimenzovanie SP roštov s okom 34,3x38,1 sú v tejto tabuľke.


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať