Lisované rošty - typ P

Lisované podlahové oceľové rošty podľa DIN 24537 - P rošty

Pri tomto type roštov sa do nosných pások, v ktorých sú tvarové drážky, pod tlakom 100 ton zalisujú priečne nenosné pásky. Vysoká tlaková sila a tvarová úprava drážok zaručujú pevnú, stabilnú konštrukciu roštu. V mieste styku nosnej a nenosnej pásky vznikne tzv. studený zvar. Tento typ vzájomného spojenia hlavných prvkov roštu zaručuje efektívne prerozdelenie zaťaženia a vysokú rozmerovú stálosť. Lisované rošty sa dodávajú lemované páskou o rozmere nosnej pásky alebo T profilom.

Konštrukcia lisovaných podlahových oceľových roštov - typ P

Podlahové oceľové rošty typu P sú vyrábané z troch hlavných prvkov:

 

kde c - hrúbka nosnej pásky, h - výška nosnej pásky 

1. nosná páska, ktorou je:

a) plochá oceľ o rozmeroch (výška x hrúbka) podľa nasledujúcej tabuľky:

hrúbka pásky 2 mm 20 x 2 25 x 2 30 x 2 35 x 2 40 x 2  
hrúbka pásky 3 mm  25 x 3 30 x 3 35 x 3 40 x 3 50 x 3 

b) plochá oceľ v protišmykovom prevdení (viď. Protišmykové rošty), čo sa využíva na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu v dôsledku pošmyknutia sa, výskytu námrazy, atď. 

2. nenosná páska, ktorá je o rozmeroch 8x1,5mm pri nosnej pásovine hrúbky 2mm, 10x2mm pri nosnej pásovine hrúbky 3mm, 12x3mm pri nosnej pásovine hrúbky 4mm, 15x4mm pri nosnej pásovine hrúbky 5mm, 

3. lemovacia páska/profil, ktorá je štandardne o rozmeroch nosnej pásky. V ponuke je aj možnosť iného rozmeru a profilu po vzájomnej dohode s našimi pracovníkmi. 


Veľkosti oka u podlahových oceľových lisovaných roštov - typ P 

Rošty „P" sa vyrábajú v základných typoch oka: od 11 x 11, 11 x 22, 11 x 33, 11 x 44, 11 x 55, 11 x 66, 22 x 11, ...... 99 x 99 mm. Štandardné moduly u „P" roštov sú násobky 11-tich v oboch smeroch.

 


Použitie lisovaných roštov - typ P 

  Odhliadnuc od hlavnej funkcie roštov ako prvku na prenos zaťaženia, lisované podlahové oceľové rošty vďaka čistým a priamym líniám nachádzajú uplatnenie aj v architektúre. Ich estetické vlastnosti ich predurčujú na použitie vo verejných priestranstvách, ako výplň schodiskových stupňov alebo vstupov do budov.
Pri voľbe a výbere roštov sa veľký dôraz kladie na prenos zaťaženia, aké bude daný rošt prenášať. Nato slúži Tabuľka zaťaženia
 

 


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať