Podlahové oceľové rošty

Podlahové oceľové rošty sú vyrábané z bežných druhov konštrukčných ocelí. Cieľom našich podlahových oceľových roštov je ich aplikácia v oceľových konštrukciách. Rošty môžu byť určené pre rôzne použitie, napr. rošty pre vysoké zaťaženie, rošty do náročných a agresívnych prostredí. Podľa technológie výroby jednotlivých podlahových oceľových roštov, ich konštrukcie, stavby, oblasti použitia, účelu, hodnoty vlastného zaťaženia ich delíme na:

- podlahové oceľové rošty lisované „P",
- podlahové oceľové rošty odporovo zvárané „SP",
- protišmykové rošty (P+SP),
- rošty pre vysoké zaťaženie.

Najčastejšie vyrábanými a využívanými roštmi sú rošty typu "P" a "SP".

 

Základné rozdiely podlahových oceľových roštov typu "P" a "SP":

  Typ PTyp SP 
 Technológia výroby lisovanie za studeniaodporové zváranie 
Nosný prvok nosná páska (plochá oceľ)  nosná páska (plochá oceľ) 
Nenosný prvok nenosná páska (plochá oceľ) nenosný oceľový drôt 
Lemovací prvok plochá oceľ plochá oceľ 
Povrchová úprava áno áno 
Protišmyková úprava nosná, nenosná páska, kombinácia iba nosná páska 

Pre podrobné informácie ohľadom podlahových oceľových roštov slúžia sekcie jednotlivých typov podlahových oceľových roštov.


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať