Kotviaci materiál (pre podlahové rošty)

Celková prevádzková spoľahlivosť podlahových roštov v závažnej miere závisí od ich upevnenia k nosným konštrukciám a prvkom - obvykle k podlahovým či plošinovým oceľovým nosníkom valcovaného i zvarovaného prierezu.

Toto upevnenie má byť:

- primerane pevné a tuhé, aby sa zabezpečil neposuvný prenos zvislých i vodorovných účinkov premenného namáhania podlahových roštov do oceľových prvkov nosnej konštrukcie, 

- zároveň čo najuniverzálnejšie, technicky nenáročné a ekonomicky prijateľné.

Z konštrukčného hľadiska ide tu vlastne o špeciálne spoje, resp. prípoje podlahových roštov k prírubám alebo pásniciam oceľových prvkov nosných konštrukcií ale aj o spojenia podlahových roštov navzájom. Rozsah využívania podlahových roštov v konštrukciách a zariadeniach rôzneho druhu a účelu ako i súvisiace technické a ekonomické hľadiská viedli a vedú k nachádzaniu nových výhodnejších konštrukčných riešení týchto spojov.

 


 Naša adresa

KOVING OK s.r.o.
Kúty 1/B 
080 01 Prešov
Slovensko 

 Kontakt

Telefón:
00421/51/772 56 59
Fax:
00421/51/772 14 77
E-mail:
koving@koving.sk

 Napíšte nám

Poslať