Kotviaci materiál
pre podlahové rošty

Celková prevádzková spoľahlivosť podlahových roštov v závažnej miere závisí od ich upevnenia k nosným konštrukciám a prvkom – obvykle k podlahovým či plošinovým oceľovým nosníkom valcovaného i zvarovaného prierezu.

Toto upevnenie má byť:

 • primerane pevné a tuhé, aby sa zabezpečil neposuvný prenos zvislých i vodorovných účinkov premenného namáhania podlahových roštov do oceľových prvkov nosnej konštrukcie
 • zároveň čo najuniverzálnejšie, technicky nenáročné a ekonomicky prijateľné

Z konštrukčného hľadiska ide tu vlastne o špeciálne spoje, resp. prípoje podlahových roštov k prírubám alebo pásniciam oceľových prvkov nosných konštrukcií ale aj o spojenia podlahových roštov navzájom. Rozsah využívania podlahových roštov v konštrukciách a zariadeniach rôzneho druhu a účelu ako i súvisiace technické a ekonomické hľadiská viedli a vedú k nachádzaniu nových výhodnejších konštrukčných riešení týchto spojov.

Kotviace materály

Štandardné

Na rozoberateľné upevnenie roštov k nosníkom oceľovej konštrukcie sa používa spojovací materiál. Štandardné svorky sú tvorené horným a dolným dielom, skrutkou a maticou. Dĺžka skrutky sa volí v závislosti od výšky nosnej pásky roštu.

Štandardná svorka

Štandardné svorky sú vhodné na upevnenie zváraných (SP) a lisovaných (P) oceľových podlahových roštov s veľkosťou oka 30×30 mm ku prírubam nosníkov. Všetky dielce svorky sú žiarovo pozinkované podľa DIN 50976. Typy horných a spodných dielcov si zákaznik môže zvoliť podľa vlastných požiadaviek.

DIELCE SVORIEK

 • Horný diel Typ S
 • Horný diel Typ U
 • Horný diel Typ T
 • Dolný diel Typ A

 

DVOJITÁ SVORKA

Dvojité svorky umožňujú spojenie dvoch susedných roštov na miestach, kde dochádza k veľkým priehybom. Používa sa hlavne tam, kde sú výrezy väčších rozmerov a kde nie je možnosť iného spôsobu kotvenia.

SVORKA S C-HÁKOM

Svorky s C-hákom sa používajú všade tam, kde je potrebné kotviť rošty na nosné profily a nie je možné použiť štandardné svorky. Pri objednávke je potrebné špecifikovať veľkosť a typ nosníka pre aký budu svorky určené.

HILTI KOTVENIE

  • Použitie – upevnenie roštov na oceľové konštrukcie.
  • Vysoká produktivita – umožňuje výrazné zníženie doby montáže a celkových nákladov

UPEVŇOVANIE ROŠTOV

  • X-FCM-R + X-BT M8
  • X-FCM-R + S-BT GR M8/7 SN6
  • X-FCM-R + X-ST-GR M8/10 P8
  • X-FCM-M + X-ST-GR M8/10 P8
  • X-FCM-M + S-BT GF M8/7 AN6
  • X-FCM + X-EM8H-15-12 P8
  • X-GR
  • X-MGR

UPEVŇOVANIE POCHÔDZNYCH PLECHOV

 • X-FCP-F + X-ST-GR M8/10 P8

 

  

 

 

PRUŽINOVÉ

Pružné upevnenie oceľových podlahových roštov kotviacimi tvarovými pružinami (KTP) umožňuje ľahko montovateľné a demontovateľné upevnenie podlahových roštov k nosníkom oceľových konštrukcií. Kotviace tvarové pružiny sú určené pre SP a P oceľové podlahové rošty vyrábané podľa DIN 24537 so svetlosťou oka 30×30 mm a výškou nosných pások 30mm, 40mm, 50mm.

KOTVIACE TVAROVÉ PRUŽINY KTP

Tvarové pružiny sú vyrábané z drôtu priemeru 4 mm. Zhotovené sú z vysokopevného pružinového drôtu. Medzi výhody oproti štandardným svorkám patrí zvýšena oddolnosť kotvenia roštov proti účinkom vibrácií a vplyvom teplotnej rozťažnosti, ďalej je to menšia váha a rýchlejšia montáž svoriek. Všetky typy pružín sa montujú zhora.

SPOJOVACIE TVAROVÉ PRUŽINY - STP

Spojovacie tvarové pružiny – STP sú priestorové tvarové pružiny určené na vzájomné spojenie dvoch vedľa seba uložených podlahových roštov.

MONTÁŽNE NÁRADIE

Na kotvenie pružinového spojovacieho materiálu sa používa montážna páka a kliešte so špeciálne upravenými čeľusťami.

Ukážka kotvenia roštov pomocou KTP

Kontaktujte nás

KOVING OK s.r.o.

Kúty 1/B
080 01 Prešov
Slovensko

+421 / 51 / 772 56 59