Dierované plechy

Dierované plechy sa vyrábajú technológiou dierovania v dierovacích lisoch. Využitie takýchto plechov možno nachádzať pri výrobe regálov, triediacich liniek, v podobe rôznych komponentov pre stroje alebo dopravné prostriedky. Môžeme sa s nimi stretnúť v oblasti modernej architektúry, v interiéroch alebo exteiréroch budov.

Základné rozmery

  • 1000 x 2000 mm
  • 1250 x 2500 mm
  • 1500 x 3000 mm
  • hrúbka plechu – od 1mm do 6mm

Okrem týchto štandardných rozmerov tabule plechu, možno dierované plechy vyrobiť podľa priania a požiadaviek zákazníka s požadovanými rozmermi a typom dierovania s ohľadom na výrobné možnosti po vzájomnej komunikácií a dohode s našimi pracovníkmi.

Ďalšími rozmerovými a technologickým prvkami dierovaných plechov sú:

  • typ dierovaného otvoru
  • umiestnenie dierovaných otvorov
  • rozmer dierovaného otvoru
  • rozstup (vzdialenosti) jednotlivých dierovaných otvorov

Všetky tieto prvky sú odlišné podľa jednotlivých typov vyrábaných dierovaných plechov podľa našej ponuky.

Označovanie dierovaných plechov na dopytoch a objednávkach: 

Dierovaný plech / materiál / 1 x 1000 x 2000 mm / Rg 1 – 1,5 

materiál – materiál plechu
1 x 1000 x  2000 mm – rozmer tabule (hrúbka x š x d)
Rg 1 – 1,5 – typ dierovaného plechu s označením

Rg = typ dierovaného plechu
1 – 1,5 = rozmery a rosztupy otvorov a – b, po príp. aj rozmery t – t1 (viď. schémy jednotlivých typov dierovaných plechov)

Kruhové otvory (Rg)

Označenie: Rg a – t

 (hrúbka plechu x rozmer tabule 1 x rozmer tabule 2, označenie Rg a – t, materiál plechu, prípadne povrchová úprava)

Schéma uloženia kruhových otvorov: 


Alternatíva uloženia kruhových otvorov – typ Rg, P – priehľadnosť: 

P = 0,785 x a/ t2 x 100 (%)

Kruhové otvory (Rd)

Označenie: Rd a – t

(hrúbka plechu x rozmer tabule 1 x rozmer tabule 2, označenie Rd a – t, materiál plechu, prípadne povrchová úprava)

Schéma uloženia kruhových otvorov: 


Alternatíva uloženia kruhových otvorov – typ Rd, P – priehľadnosť: 

P = 1,57 x a/ t2 x 100 (%)

Kruhové otvory (Rv)

Označenie: Rv a – t

Schéma uloženia kruhových otvorov: 

 

Alternatíva uloženia otvorov – typ Rv, P – priehľadnosť: 

P = 0,91 x a/ t2 x 100 (%)

Šesťhranné otvory (Sv)

Označenie: Sv a – t

Schéma uloženia šesťhranných otvorov: 


Alternatíva uloženia šesťhranných otvorov – typ Sv, P – priehľadnosť: 

P = a/ t2 x 100 (%)

Štvorcové otvory (Qg)

Označenie: Qg a – t

Schéma uloženia štvorcových otvorov: 


Alternatíva uloženia štvorcových otvorov – typ Qg, P – priehľadnosť: 

P = a/ t2 x 100 (%)

Štvorcové otvory (Qv)

Označenie: Qv a – t

Schéma uloženia štvorcových otvorov


Alternatíva uloženia štvorcových otvorov – typ Qv, P – priehľadnosť: 

P = a/ t2 x 100 (%)

Štvorcové otvory (Qd)

Označenie: Qd a – t

Schéma uloženia štvorcových otvorov: 


Alternatíva uloženia štvorcových otvorov – typ Qd, P – priehľadnosť: 

P = 2 x a/ t2 x 100 (%)


Obdlžníkové otvory (Pg)

Označenie: Pg   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia obdĺžnikových otvorov: 


Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Pg, P – priehľadnosť: 

P = (a x b / t x t1) x 100 (%)


Obdlžníkové otvory (Pv)

Označenie: Pv   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia obdĺžnikových otvorov: 

Alternatíva uloženia obdĺžnikových otvorov, typ Pv, P – priehľadnosť: 

P = 2x (a x b / t x t1) x 100 (%)


Podlhovasté otvory (Ld)

Označenie: Ld   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia otvorov

Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Ld, P – priehľadnosť

P = (a x b – 0,215 x a2 / t x t1) x 100 (%)


Podlhovasté otvory (Lg)

Označenie: Lg   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia otvorov

Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Lg, P – priehľadnosť, kde b

P = (a x b – 0,215 x a2 / t x t1) x 100 (%)


Podlhovasté otvory (Lg2)

Označenie: Lg2   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia otvorov

Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Lg2, P – priehľadnosť, kde a > b

P = (a x b – 0,215 x a2 / t x t1) x 100 (%)


Podlhovasté otvory (Lv)

Označenie: Lv   a x b  –  t x t1

Schéma uloženia otvorov

Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Lv, P – priehľadnosť, kde a < b

P = 2 x (a x b – 0,215 x a2 / t x t1) x 100 (%)


Podlhovasté otvory (Lv2)

Označenie: Lv2  a x b  –  t x t1

Schéma uloženia otvorov

Alternatíva uloženia podlhovastých otvorov – typ Lv2, P – priehľadnosť, kde a > b

P = 2 x (a x b – 0,215 x a2 / t x t1) x 100 (%)


Kontaktujte nás

KOVING OK s.r.o.

Kúty 1/B
080 01 Prešov
Slovensko

+421 / 51 / 772 56 59